Om / about

(English translation below)

Filmen Du, bara bygger på boken Du, bara (2016), skriven av Anna Ahlund som också skrivit filmmanuset. Regin är ett samarbete mellan Anna Ahlund och Emmanuel Junglander, som också står för filmfoto och redigering. Projektet är en indieproduktion. Under sommaren 2018 spelades en promotionfilm in för att användas i processen att söka finansiering för projektet. Förhoppningen är att långfilmen ska spelas in sommaren 2019.

Du, bara är en historia om kärlek och sex, relationer och att ta reda på vad man själv vill. Huvudpersonerna är båda killar, men deras sexuella läggning varken värderas eller kommenteras i filmen. Det spelar helt enkelt ingen roll att John och Frank har samma kön, varken för killarna själva eller för någon annan i historien. Konflikten ligger i andra saker – det fina och jobbiga i att vara förälskad, rivaliteten med ett syskon, det svåra i att en vänskapsrelation tvingas förändras, psykisk ohälsa och att behöva hantera konsekvenserna av sina val. Genom att inte göra en grej av sexualiteten hoppas vi vara med och bidra till ett samhälle där alla kan få leva lika fritt och okommenterat som filmens karaktärer.

Du, bara är en kärlekshistoria som utspelar sig i Uppsala. Huvudpersonen John har sökt ett fotbollsgymnasium och går och väntar på svar från antagningen, men vet inte om han verkligen vill gå där. Han bästis Elli vill verkligen inte att han ska gå där, för hon är rädd att deras relation ska förändras ifall de inte kan ses lika mycket som tidigare. Under sommaren då berättelsen utspelar sig är John ensam hemma i lägenheten med sin storasyster Caroline. Föräldrarna har åkt ut på landet, och Caroline har spanat in en kille, Frank, som hon har bestämt sig för att hon ska bli tillsammans med. Hon brukar få som hon vill, så hon lägger upp en plan för hur hon ska vinna honom. På något vis involveras John i den här planen. Men det blir inte riktigt som Caroline tänkt, för när John träffar Frank blir han blixtförälskad. För första gången får John något som är värt att kämpa för, något han vill på riktigt. Historien börjar som ett triangeldrama men blir ganska snart killarnas historia, för det visar sig att Frank också vill något. Frågan är bara om han och John vill samma sak.

Mer info om boken hittar du här.

 

The movie Du, bara is based on the novel Du, Bara (2016) by Anna Ahlund, who’s also written the script for the movie. The production is a collaboration between Anna Ahlund and Emmanuel Junglander, who is also in charge of cinematography and editing. The project is an independent production. The promotion film was shot during the summer of 2018 to aid the process of raising funds for the feature film. The current goal is to shoot the feature film during the summer of 2019.

Du, bara is a story about love and sex, relationships and finding out what you really want. The main characters are both boys, but their sexual orientation is neither valued nor commented on in the film. It simply doesn’t matter that John and Frank have the same sex, not for them or anyone else in the story. The conflict is found elsewhere – the ups and downs of being in love, rivalry between siblings, the difficulty of an friendship that goes through change, mental illness and having to cope with the consequences of your actions. By not making a big deal out of the sexuality in the film we hope to contribute to a society where you won’t have to be questioned and you can live as free as the characters in the movie.

Du, bara is a love story that takes place in Uppsala. The main character John has applied for a Soccer Secondary School and is waiting for a potential acceptance letter, even though he’s uncertain if he wants to go there. His best friend Elli really don’t want him to go there since she’s afraid that their friendship will change if they can’t hang out as much as before. John and his sister Caroline are by themselves in their apartment during the summer when the story takes place. Their parents have left for the countryside and Caroline has set her eyes on a boy, Frank, who she has decided to get together with. She usually gets what she wants so she sets up a plan on how she can win him over. Somehow John is included in the plan. But things don’t turn out the way Caroline has planned because when John meets Frank he falls in love instantly. For the first time ever John has something worth fighting for, something he really wants. The story starts off as love triangle but soon turns into the boys’ story, because it appears that Frank wants something as well. The question is if Frank and John want the same thing.